Oživljanje starih mestnih jeder

Postavitev likovne galerije za dan, dva v zapuščene poslovne prostore v starih mestnih jedrih. veliki trgovski centri na obrobju mesta praznijo stara mestna jedra. Mali lokali izginjajo, ni vsebine, ni ljudi (Rumpretova hiša, Ulica talcev Krško)

Year:

2012

Photos by: personal archive